^обратно в начало
  
  
  
Get Adobe Flash player

Аудио Видео

Защо при нас

Ако искате Вашите деца да растат щастливи и спокойни, доверете ни се!

Вашите очаквания са това, което ние даваме на децата!

Екип от висококвалифицирани педагози и медицински сестри. Логопед, психолог, ресурсен учител.

Съвременен начин на обучение, чрез интерактивни методи.

Равен старт за всяко дете.

СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИТЕ: Програма на МОН "Профилактиката по-добра от лечението", "Джуниър Ачийвмънт", Гражданско образование, Валдорфска педагогика.

ЗАЩО ПРИ НАС: сигурност и спокойствие в красив и богато озеленен двор. Съвременно обзаведени центрове за работа с децата. Специална подготовка на децата за училище. 

Занимални с богати кътове по интереси  и всичко необходимо за индивидуална и екипна работа.

Възможност за избор на учители към съответната възрастова група.

 

n УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            Във връзка с предстоящите ремонтни дейности на сградата на яслените групи в ДГ „Пламъче“ по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на Община Ямбол“, предстои организация, която да осигури условия за пълноценен престой на децата, считано от 18.09.2017 г.

За целта на всеки родител, ще бъде предоставена персонална информация.

 

                         НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:             

- сигурност и спокойствие в красив и богато озеленен двор;

- съвременна база с интериорни решения съобразени с възрастта на децата;

- занимални с богати кътове по интереси и

 всичко необходимо за индивидуална и eкипна работа;

- логопедичен кабинет;

- най-нови обучителни и възпитателни материали и програми,съобразени с европейските стандарти -

"Джуниър Ачийвмънт", Гражданско образование, Валдорфска педагогика;

- индивидуален подход към всяко дете;

- утвърден екип от висококвалифицирани специалисти с дългогодишна практика;

- десет допълнителни педагогически услуги за децата;

 

Copyright © 2015. < > Rights Reserved.