^обратно в начало
  
  
  
Get Adobe Flash player

Аудио Видео

Защо при нас

Ако искате Вашите деца да растат щастливи и спокойни, доверете ни се!

Вашите очаквания са това, което ние даваме на децата!

Екип от висококвалифицирани педагози и медицински сестри. Логопед, психолог, ресурсен учител.

Съвременен начин на обучение, чрез интерактивни методи.

Равен старт за всяко дете.

СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИТЕ: Програма на МОН "Профилактиката по-добра от лечението", "Джуниър Ачийвмънт", Гражданско образование, Валдорфска педагогика.

ЗАЩО ПРИ НАС: сигурност и спокойствие в красив и богато озеленен двор. Съвременно обзаведени центрове за работа с децата. Специална подготовка на децата за училище. 

Занимални с богати кътове по интереси  и всичко необходимо за индивидуална и екипна работа.

Възможност за избор на учители към съответната възрастова група.

 

ПЛАМЪЧЕ 06

ПЛАМЪЧЕ 12

ПЛАМЪЧЕ 22

ПЛАМЪЧЕ 23

ПЛАМЪЧЕ 25

ПЛАМЪЧЕ 26

ПЛАМЪЧЕ 27 

                                             

                                     Обучение         

ДГ“Пламъче“ работи по Програмна система, която е част от Стратегията за развитие на ДГ.

Тя цели полагане основите за учене през целия живот, в условия за физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата в процеса на педагогическо взаимодействие, чрез :

     1.Създаване на условия за придобиване на компетентности по всяко образователно направление, посредством основната дейност - играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

        2.Отчитане спецификата на ДГ и на групата.

     3.Творчески възможности и непрекъснато разширяващи се желания и потребности за активно действено участие на детето в процесите на взаимодействие със заобикалящия свят.

   4.Взаимосвързаност в съдържателен план за личностно-ориентиран модел на образованието.

  5.Придобиване на компетентности, необходимизауспешна личностна и професионалнареализация иактивенгражданскиживот в съвременните общности:

       6.Образование, социализация и възпитание на детето.

       7.Осигуряване на игрова дейност във всички организационни форми.

 

Родителите активно участват в процеса на възпитание .

ДГ „Пламъче” предлага обучение в клубове по интереси.

Copyright © 2015. Rights Reserved.
Този сайт използва бисквитки. Ако продължите да го използвате, ще приемем че сте съгласни. Ако не сте съгласни, моля напуснете сайта и изтрийте бисквитките от вашия браузър. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.
Повече информация Приемам Не приемам