^обратно в начало
  
  
  
Get Adobe Flash player

Аудио Видео

Защо при нас

Ако искате Вашите деца да растат щастливи и спокойни, доверете ни се!

Вашите очаквания са това, което ние даваме на децата!

Екип от висококвалифицирани педагози и медицински сестри. Логопед, психолог, ресурсен учител.

Съвременен начин на обучение, чрез интерактивни методи.

Равен старт за всяко дете.

СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИТЕ: Програма на МОН "Профилактиката по-добра от лечението", "Джуниър Ачийвмънт", Гражданско образование, Валдорфска педагогика.

ЗАЩО ПРИ НАС: сигурност и спокойствие в красив и богато озеленен двор. Съвременно обзаведени центрове за работа с децата. Специална подготовка на децата за училище. 

Занимални с богати кътове по интереси  и всичко необходимо за индивидуална и екипна работа.

Възможност за избор на учители към съответната възрастова група.

 

Документи за учебната 2022/2023г.

Бюджет - отчети - 2022 г.

КАСОВ ОТЧЕТ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

КАСОВ ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Касов отчет второ тримесечие

Касов отчет първо тримесечие

Бюджет

Стойностни показатели ДД

Стойностни показатели МД
Документи за учебната 2021/2022г.
 1. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2021-2022г
 2. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ДГ "ПЛАМЪЧЕ" 2021-2022г.
 3. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2021-2022г.
 4. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА 2021-2022г.
 5. ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ 2021-2022г.
 6. ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 2021-2022г.
 7. СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПС 2021-2022г.
 8. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ПЛАМЪЧЕ" ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г.
 9. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУВОТ 2021-2022г.
 10. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ДГ "ПЛАМЪЧЕ" ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г.
 11. ПЛАН-ПРОГРАМА С РОДИТЕЛСКОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г.
 12. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ВСАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЕМЕЙСТВОТО ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г.

 

Документи за учебната 2020/2021г.

 1. План - програма по БДП 2021г.
 2. Стратегия за развитие на ДГ 2020-2024г.
 3. Програмна система 2020-2024г.
 4. Актуализиран Правилник за вътрешния трудов ред 2020-2021
 5. Годишен план 2020-2021г.
 6. План-програма за превенция ранното напускане на образованието 2020-2021г.
 7. Квалификационен план на ДГ "Пламъче" за 2020-2021г.
 8. Целодневна организация през учебно време 2020-2021г.
 9. Семично разписание на Педагогическите ситуации 2020-2021г.
 10. График за консултации с родителите 2020-2021г.
 11. Етичен кодекс на училищната общност 2020/2021г.
 12. Програма за равни възможности 2020-2021г.
 13. Вътрешни правила за обхващане и задържане на децата 2020-2021г.
 14. План за взаимодействие със семейството 2020-2021г.
 15. План - програма за взаимодействие с Обществения съвет 2020-2021г.
 16. Правилник Обществен съвет 2020-2021г.
 17. Мерки за повишаване качеството на образование 2020-2021г.
 18. Мерки за приобщаващо образование 2020-2021г.
 19. Правилник за пропускателен режим 2020-2021г.
 20. Актуализиран Правилник за дейността на ДГ 2020-2021

 

Бюджет - отчети - 2021 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ДД

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - МД

ОТЧЕТ за първо тримесечие

Касов отчет второ тримесечие

Касов отчет трето тримесичие

Касов отчет на бюджета към 30.12.2021г.

 Документи 2019 - 2020 г.

График за консултации с родителите на децата за учебната 2019-2020

ГРАФИК РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 2019-2020Г.

ГОДИШЕН ПЛАН 2019-2020

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ДГ ПЛАМЪЧЕ 2019-2020

КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПЛАН НА ДГ- ПЛАМЪЧЕ 2019 - 2020

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2020

МЕРКИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2020

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА 2019-2020

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 2019-2020

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2016-2020

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 2019-2020

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 ГОД.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНО ВРЕМЕ 2019-2020

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

План - програма за взаимодействие с Обществения съвет 2019 – 2020г.

Детска градина - символи

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПЛАН- ПРОГРАМА ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ПУВ


Бюджет - отчети - 2020 г.

Годишен отчет на бюджета за 2020 г.

Отчет за първото тримесeчие на 2020 г.

Отчет за второто тримесечие на 2020 г.

Отчет за третото тримесечие на 2020 г.

Баланс на отчета

 

 

Бюджет - отчети - 2019 г.

 

Бюджет за 2019 г.
Отчет за първото тримесeчие на 2019 г.
Отчет за второто тримесeчие на 2019 г.
Отчет за третото тримесeчие на 2019 г.
Годишен отчет за 2019 г.
 
   Документи 2018 г.
Отчет за делигирани от държавата и местни дейности за 2018 г.
ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 31.03.2018 Г.
БЮДЖЕТ НА ДГ ПЛАМЪЧЕ ЗА 2018г.
МЕРКИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2016-2018
ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2020г.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА, ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА
ОТЧЕТ НА ДГ ПЛАМЪЧЕ ЗА 2017
Наредба за такса храна
Седмично разписание на педагогическите ситуации
Програма за превенция на ранното напускане на ДГ
Годишен план за учебната 2018-2019 г.
Етичен кодекс
Мерки за повишаване качеството на образованието.
Правилник за дейността на Детската градина.
Мерки за приобщаващо образование.

 

 

Copyright © 2015. Rights Reserved.
Този сайт използва бисквитки. Ако продължите да го използвате, ще приемем че сте съгласни. Ако не сте съгласни, моля напуснете сайта и изтрийте бисквитките от вашия браузър. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.
Повече информация Приемам Не приемам