^обратно в начало
  
  
  
Get Adobe Flash player

Аудио Видео

Защо при нас

Ако искате Вашите деца да растат щастливи и спокойни, доверете ни се!

Вашите очаквания са това, което ние даваме на децата!

Екип от висококвалифицирани педагози и медицински сестри. Логопед, психолог, ресурсен учител.

Съвременен начин на обучение, чрез интерактивни методи.

Равен старт за всяко дете.

СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИТЕ: Програма на МОН "Профилактиката по-добра от лечението", "Джуниър Ачийвмънт", Гражданско образование, Валдорфска педагогика.

ЗАЩО ПРИ НАС: сигурност и спокойствие в красив и богато озеленен двор. Съвременно обзаведени центрове за работа с децата. Специална подготовка на децата за училище. 

Занимални с богати кътове по интереси  и всичко необходимо за индивидуална и екипна работа.

Възможност за избор на учители към съответната възрастова група.

 

IMG 20240103 200015

 Правилник за записване, отписване и преместване на деца от ПУВ в ДГ "Пламъче"

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА
  2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА
  3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

ОРГАНИЗИЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

1. Приемът на документи /заявление по образец и други задължителни и допълнителни документи / се извършва от директора ДГ“Пламъче“ или от упълномощено със заповед лице в периода от 1 януари на годината, в която децата навършват 3 г., до 31 май на същата година.

2. Заявления за прием могат да се подават и извън определения срок, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места.

3. В първа възрастова група на детската градина децата се приемат от месец септември на годината, в която навършват 3 години.

Децата в яслена група в детска градина се приемат след навършването на 10 месечна възраст.

4. Списък на приетите в първа възрастова група деца и протокол от извършеното класиране се публикуват в сайта на детската градина и се поставя на информационно табло в детската градина до 15 юни.

5. До 30 юни родителите/настойниците записват децата си в ДГ“Пламъче“, чрез декларация по образец.

Copyright © 2015. Rights Reserved.
Този сайт използва бисквитки. Ако продължите да го използвате, ще приемем че сте съгласни. Ако не сте съгласни, моля напуснете сайта и изтрийте бисквитките от вашия браузър. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.
Повече информация Приемам Не приемам