^обратно в начало
  
  
  
Get Adobe Flash player

Аудио Видео

Защо при нас

Ако искате Вашите деца да растат щастливи и спокойни, доверете ни се!

Вашите очаквания са това, което ние даваме на децата!

Екип от висококвалифицирани педагози и медицински сестри. Логопед, психолог, ресурсен учител.

Съвременен начин на обучение, чрез интерактивни методи.

Равен старт за всяко дете.

СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИТЕ: Програма на МОН "Профилактиката по-добра от лечението", "Джуниър Ачийвмънт", Гражданско образование, Валдорфска педагогика.

ЗАЩО ПРИ НАС: сигурност и спокойствие в красив и богато озеленен двор. Съвременно обзаведени центрове за работа с децата. Специална подготовка на децата за училище. 

Занимални с богати кътове по интереси  и всичко необходимо за индивидуална и екипна работа.

Възможност за избор на учители към съответната възрастова група.

 

ПЛАМЪЧЕ 06

ПЛАМЪЧЕ 26

ПЛАМЪЧЕ 27 

                                             

                                     Обучение         

ДГ“Пламъче“ работи по Програмна система, която е част от Стратегията за развитие на ДГ.

Тя цели полагане основите за учене през целия живот, в условия за физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата в процеса на педагогическо взаимодействие, чрез :

     1.Създаване на условия за придобиване на компетентности по всяко образователно направление, посредством основната дейност - играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

        2.Отчитане спецификата на ДГ и на групата.

     3.Творчески възможности и непрекъснато разширяващи се желания и потребности за активно действено участие на детето в процесите на взаимодействие със заобикалящия свят.

   4.Взаимосвързаност в съдържателен план за личностно-ориентиран модел на образованието.

  5.Придобиване на компетентности, необходимизауспешна личностна и професионалнареализация иактивенгражданскиживот в съвременните общности:

       6.Образование, социализация и възпитание на детето.

       7.Осигуряване на игрова дейност във всички организационни форми.

 

Родителите активно участват в процеса на възпитание .

ДГ „Пламъче” предлага обучение в клубове по интереси.

Copyright © 2015. Rights Reserved.
Този сайт използва бисквитки. Ако продължите да го използвате, ще приемем че сте съгласни. Ако не сте съгласни, моля напуснете сайта и изтрийте бисквитките от вашия браузър. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.
Повече информация Приемам Не приемам