^обратно в начало
  
  
  
Get Adobe Flash player

Аудио Видео

Защо при нас

Ако искате Вашите деца да растат щастливи и спокойни, доверете ни се!

Вашите очаквания са това, което ние даваме на децата!

Екип от висококвалифицирани педагози и медицински сестри. Логопед, психолог, ресурсен учител.

Съвременен начин на обучение, чрез интерактивни методи.

Равен старт за всяко дете.

СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИТЕ: Програма на МОН "Профилактиката по-добра от лечението", "Джуниър Ачийвмънт", Гражданско образование, Валдорфска педагогика.

ЗАЩО ПРИ НАС: сигурност и спокойствие в красив и богато озеленен двор. Съвременно обзаведени центрове за работа с децата. Специална подготовка на децата за училище. 

Занимални с богати кътове по интереси  и всичко необходимо за индивидуална и екипна работа.

Възможност за избор на учители към съответната възрастова група.

 

 
logo Proekt Silen start
 

Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт",

конкретен бенефициент-Министерството на образованието и науката,

финансиран по Програма „Образование“, 2021 - 2027 г.

 

Относно проекта може да прочетете тук!

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Презентация1
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В дъга преливат цветовете - без край и без начало....
 Благодарности на LightSource Charity – „Обичам моето училище“, за новата визия и за възможността да пишем приказката на щастливото детство на децата ни, да ги насърчаваме и подкрепяме, да бъдем светооткриватели и да чувстваме значимостта, че заедно водим бъдещето за ръка ! 
Благодарим на Щелиян Константинов Карагеоргиев, родител на дете от група „Мики Маус“ за отделеното време и помощта.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Цветната промяна в ДГ „Пламъче“ вече започна.
Тя е цветна градина, тя е цветен килим,
 тя е слънчев дворец за всяко дете.
Вълшебство, магия, с него летим
към съкровище скрило любов, топлина.
Пламъче, пламъче вижте искри!
Пламъче, пламъче вечно блести! 
Благодарим LightSource Charity!
Благодарим на родителите  и приятелите  на ДГ „Пламъче“ за подкрепата.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация ЛайтСорс .

Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

Детската градина е нашият втори дом и нашите деца се чувстват в него спокойно и уютно, защото чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource ни дари красива и иновативна образователна среда. 

 Моля вижте повече за проекта “Обичам моето училище” в това филмче:

">

Подробна информация за проекта в уебсайта на ЛайтСорс

https://lightsourcecharity.org/bg/i-love-my-school-bg/

https://lightsourcecharity.org/bg/project/детска-градина-пламъче-град-ямбол/

В какво се състои проекта:

1.   Визуален интериорен проект на цялата детска градина, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване).

2.   Във всяка група се поставят изображения в зависимост от Името й и се  изписват послания и образователна информация, за да могат децата да се свържат с темата на групата в която учат и да се учат да четат.

3.   Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета.

4.   Печат на тапетите.

5.   Поставяне на тапетите.

6.   Обучения на екипа в детската градина.

7.   Създаване на доброволчески групи.

8.   Създаване на интериорен дизайн на фоайета като кътове за почивка, запознанства и допълнителни педагогически дейности с децата.

Ползи от проекта: 

1.   Децата учат, играят и се социализират в естетична, уютна и вдъхновяваща образователно- възпитателна среда.

2.   Създаване на ценности и идеали при децата.

3.   Повишаване на мотивацията на децата да постигат мечтите си .

4.   Стимулиране на вътрешната мотивация на детето за активно-действено- участие в игрови дейности в образователно- възпитателната среда и естетика у децата.

5.   Намалява се стресът и агресивността при децата.

6.   Увеличава се посещаемостта в детската градина.

7.   Детската градина повишава репутацията си.

8.   Детската градина увеличава броя на деца всяка година.

9.   Създаване на екипност - деца, учители, родители.

10.   Учителите се чувстват по- бодри и по- мотивирани в провеждането на педагогическо взаимодействие с децата в красива и хармонична образователна среда.

11.   Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в детската градина.

12.   Детската градина ползва наученото от проекта ни, за бъдещи нови инициативи и цели.

13.   Правилно позициониране на детската градина в общественото интернет пространство.

Сърдечно благодарим на всички деца, учители и родители, които взимат активно участие в проекта

Благодарим на родителите  и приятелите  на ДГ „Пламъче“ за подкрепата.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Уважаеми родители, приятели в края на 2022 година ДГ „Пламъче“ кандидатства по проект „Обичам моето училище“ към организация LightSource https://lightsourcecharity.org/bg и с радост съобщаваме, че сме избрани и ще бъдем част от голямото семейство на LightSource в България.

За началото на новата учебна 2023/2024 година ще бъде изградена нова, иновативна, естетическа, цветна, позитивна и образователна среда в ДГ „Пламъче“.Нашата мечта стана реалност благодарим на на Албена Спърлинг и Артър Спърлинг от LightSource."Дарителството винаги е било израз на умствено и душевно просветление. Дарява не само и не толкова тоя, който има, а който е осъзнал нравсвената повеля да стори добро на другите, да отдаде свое притежание за общо ползване, за нравствено добруване."из "Златната книга на дарителите на Република България"

Предизвикателството започна!

Директор: Милена Паскова

https://lightsourcecharity.org/bg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НП "Хубаво е в детската градина" в специализираната STEM лаборатория на ДГ "Пламъче" на тема: "В царството на камъните"; "Има ли въздух и вода впочвата"; "Приказка за страната на Лего"; "Супер герой плюс" и още многозабавни и интересни дейности с децата от 3 и 4 група .

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Национални програми и Проекти

  Учебна 2022/2023г

       Педагозите от 3 и 4 възрастова група участваха в обучение по НП "Хубаво е в детската градина" в ДГ "Пламъче" на тема : "Предизвикателства и възможности при прилагане на STEM методология е образователния процес в детската градина " с лектори г-н Ангел   Ангелов и г-жа Симеонова от Иновации и консултиране. 

    

3.      Национална програма „Хубаво е в детската градина“

4.      Национална програма „ИКТ“

5.      Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“

6.      Национална програма „Заедно за всяко дете“- Модул: 1 "Подпомагане на екипите за обхват на деца от задължително предучилищно образование"

7.      Национална програма „Без свободен час“          

8.      Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи- ПМС № 26/2020

9.      Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ BG 05М20Р001 -3.018, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

10.  Проект „Изграждане на открито пространство „Детски мечти“ в ДГ „Пламъче“, Национална кампания „Чиста околна среда-2022г.“, „Обичам природата- и аз участвам“- ПУДООС

11.  Проект „Големият лов на растенията”, Българско Движение „Син флаг“, под патронажа на Кралската ботаническа академия във Великобритания

Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“- Държавен фонд „Земеделие“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Дейност 1 - допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

    • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г.

tr

Мойте цветни приключения в природата /My color adventure in nature 

Проекта стартира на 22 март 2022 г. се реализира в детски градини в ДГ „Пламъче“ и детски градини в Турция.

Развива се креативността и ефективността на образователния процес в ранното детско образование, като се поддържа добре обмислен баланс между възможностите на дигиталния свят и вдъхновението от културата и природата.

В този проект децата се учат, играят и работят заедно, свързани с природата и околната среда. Дейностите по проекта им позволяват да изследват заобикалящата ги среда, да създават, използват ИКТ ресурси и най-важното - да се наслаждават на мястото, където живеят.

Отвореното пространство вече не е само за забавление – то е среда за обучение

ae78ed13d opt

 b3b9c683d opt

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Национални проекти и национални програми за учебната  2021/2022г.

1.  Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2- такси - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2.  Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи -  МОН -  ПМС №  26/2020 г.

3.  Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ -  Държавен фонд „Земеделие“,  Министерство на земеделието, храните и горите

4.  Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ -  BG 05 М20Р001 -3.018 -  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

5.  Проект „Големият лов на растенията” -  Българско Движение „Син флаг“, под патронажа на Кралската ботаническа академия във Великобритания

6.  НП „Заедно за всяко дете“ -  Модул: 1 Подпомагане на екипите за обхват

7.  НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“

8.  НП „ Без свободен час“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

 

1. НП "Без свободен час"

2. Проект на МОН "Образование за утрешния ден", Дейност 3.2 "Обучение на учител, психолози и педагогически съветници за   преподаване на знания и умения по дигитална грамотност- ключови дигитални умения- базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др, за повишаване дигиталната компетентност на учащите се"

3. НП "Заедно в грижа за ученика", Модул 2 "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап"

4. НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул Е "Площадки за обучение за обучение по БДП"

5. ПМС №46 за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност,физическо възпитание, спорт и спортно-туристически дейности на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование

6. Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

7. ИКТ- мултимедийно оборудване и хардуер за детски градини растеж“ 2014-2020 г.

8. “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.- модул "Такси"

9. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" /IV  

   кампания с период 01.10.2020г-03.10.2021г/

 

 

ПЛАМЪЧЕ 01

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ФИНАНСИРАНИ

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ В ДГ “ПЛАМЪЧЕ“

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

1. НП“Успяваме заедно“ – 2019/2020

2. НП“ Заедно за всяко дете“ , модул 1 – 2019/2020

3.“Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,

- Дейност 1: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи

- Дейност 2: Помощник на учителя подпомага обучението на дете със СОП

4.Проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

5.НП „Без свободен час“

6. „Образование за утрешния ден“на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

7. Международна програма "STEM"

 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

1.Национална програма „Заедно за всяко дете“

   - Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

2.Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

3.Проект„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

Национална програма „Без свободен час в детската градина”

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”

Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г.

КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.”Обичам природата и аз участвам“

Copyright © 2015. Rights Reserved.
Този сайт използва бисквитки. Ако продължите да го използвате, ще приемем че сте съгласни. Ако не сте съгласни, моля напуснете сайта и изтрийте бисквитките от вашия браузър. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.
Повече информация Приемам Не приемам